Xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương – đường Thanh Niên trong quý 1

được đăng tại: Tin Tức | 0
Đánh giá bài viết

Theo đó, UBND TP Hà Nội bắt buộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp lực phương án cho hạ cao trình mặt đê tại đoạn từ Km 62+500 đến K63+600 (từ Khách sạn Thắng lợi đến cửa khẩu An Dương) đến cao độ dương 12,4m như phương án đã bắt buộc.

Với cao độ hạ đê đất đến dương 12,4m, mặt các con xã Nghi Tàm sau khi cải tạo sẽ tương ứng với cao độ các con xã gom dân sinh và hai bên nhà dân, rất thuận lợi cho người dân bản đồ dọc tuyến các con xã tiếp cận ra – vào các con xã Nghi Tàm 1 cách an toàn, cũng như để đơn vị liên lạc các điểm quay đầu.

Phương án này sẽ mở mang được mặt cắt ngang các con xã Nghi Tàm thêm 1 làn xe và xếp đặt tăng được bề rộng của cầu vượt trực thông, tạo được cảnh quan tỉnh thành cho tuyến xã.

Phương án ngoài mặt này tương tự như biện pháp đã vận dụng thực hành đối với đoạn đê hữu Hồng phía hạ lưu (từ K63+600 đến K65+129) và từ khi đưa đoạn đê này vào khai thác (từ năm 2000) đến nay vẫn xin hứa an toàn đê điều, mỹ quan tỉnh thành và thuận lợi cho đơn vị liên lạc.

Công trình cầu vượt tại nút giao An Dương – các con xã Thanh Niên là 1 trong những công trình liên lạc thúc bách, trọng tâm có vai trò giảm ùn tắc liên lạc của tỉnh thành đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép vận dụng cơ chế đặc biệt tại Văn bản số 573/TTg-KTN ngày 5/4/2016.

Theo dự định chỉ đạo của UBND TP Hà Nội sẽ tụ họp triển khai đầu tư và sớm đưa vào khai thác sừ dụng công trình, dự định tiến độ thực hành trong quý I/2017.


Đóng bình luận