Xăng giảm giá, dầu tăng nhẹ từ 17h hôm nay

Kể từ 17 giờ bữa nay (5/7), Liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo điều chỉnh giảm giá xăng, tăng nhẹ giá dầu.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các hàng hóa xăng dầu như hiện hành.

Sau khi thực hành trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá các hàng hóa xăng dầu điều chỉnh như sau:

– Xăng RON 92: giảm 435 đồng/lít;

– Xăng E5: giảm 431 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: tăng 122 đồng/lít;

– Dầu hỏa: tăng 285 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 110 đồng/kg.

Như vậy, giá thành các hàng hóa xăng dầu dùng nhiều hình thức trên thị phần không cao hơn giá cơ sở vật chất:

– Xăng RON 92: không cao hơn 16.069 đồng/lít;

– Xăng E5: không cao hơn 15.918 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.957 đồng/lít;

– Dầu hỏa: không cao hơn 11.665 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.776 đồng/kg.

Bình quân chi phí phẩm xăng dầu toàn cầu trong 15 ngày trước ngày 05 tháng 7 năm 2017 là: 55,959 USD/thùng xăng RON 92; 57,599 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 56,898 USD/thùng dầu hỏa; 293,434 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê chi phí phẩm xăng dầu toàn cầu 15 ngày cách đây không lâu).

So với bình quân chi phí phẩm xăng dầu toàn cầu tại kỳ điều hành trước liền kề (ngày 20 tháng 6 năm 2017) thì giá xăng RON 92 giảm 2,158 USD/thùng (tương đương 3,7%); dầu diesel 0.05S giảm 0,137 USD/thùng (tương đương 0,2%); dầu hỏa giảm 0,295 USD/thùng (tương đương 0,5%); dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2,069 USD/tấn (tương đương 0,7%)./.

Hôm nay, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảmVOV.VN – Theo tính toán của các công ty buôn bán xăng dầu, trong kỳ điều chỉnh này giá các hàng hóa xăng dầu có thể sẽ giảm từ 200 – 300 đồng/lít.