Việt Nam và Lào sẽ làm cao tốc Hà Nội – Vientiane

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Công chính và Vận vận tải Lào Bounchan Sinthavong chiều 7/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẽ khiến cho vô cùng mình để giúp đỡ Lào trong giai đoạn lớn mạnh kinh tế-xã hội, nhất là trong lĩnh vực liên lạc, với ý thức là Việt Nam hỗ trợ để Lào, mặc dầu không có biển, nhưng có cảng biển để dùng.

Việt Nam cũng hoan nghênh giả thử Lào tham dự góp vốn đầu tư vun đắp cảng biển với tỷ lệ cao. Thủ tướng gợi ý, khi đầu tư, buôn bán cảng thì phía Lào nên liên kết với đối tác phía Việt Nam có kinh nghiệm khai thác các cảng biển để vận hành hiệu quả.

Thủ tướng mơ ước hai bên hợp tác để khai thác hiệu quả tối đa cảng biển. Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phía Lào dùng cầu cảng số 1 và 2 tại Vũng Áng lâu dài. Phía Lào có thể nghiên cứu mở mang các cầu cảng khác tại Vũng Áng.

Đặc biệt, đối với công trình tuyến phố cao tốc Hà Nội – Vientiane, Thủ tướng đồng ý phía Việt Nam sớm hoàn tất công trình nghiên cứu khả thi (FS) trong năm 2017.

Về Dự án tuyến phố sắt kết nối hai nước, Thủ tướng đề xuất Bộ Công chính và Vận vận tải Lào và Bộ Giao thông Vận vận tải Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các khuyên nhủ nước ngoài, sớm hoàn tất FS. Nếu có tuyến phố sắt kết nối hai nước sẽ góp phần tăng cường kết nối giao lưu kinh tế, thương nghiệp với các nước ASEAN, và trước hết góp phần lớn mạnh mạnh giao thương của Lào với các nước.

Về công trình tuyến phố nối Luangprabang – Điện Biên, Thủ tướng tán thành phía Lào cần tuyển chọn doanh nghiệp có khả năng đầu tư.

Với 1 số công trình khác, Thủ tướng giao các bộ, ngành nghề, cơ quan chức năng hai bên chủ động hợp tác, sớm nghiên cứu, báo cáo Chính phủ hai nước cho quan điểm chỉ đạo.

Về mô phỏng 1 cửa 1 lần giới hạn, Thủ tướng đề xuất các cơ quan chức năng hai nước sớm tổng kết, giám định mô phỏng này nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho liên lạc vận chuyển giữa hai nước nhưng vẫn cam kết an ninh giáp ranh.

Trước đó tinh khiết cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Vận vận tải Việt Nam Trương Quang Nghĩa và Bộ trưởng Công chính và Vận vận tải Lào Bounchan Sinthavong đã đi thị sát thực tại cảng Vũng Áng, Hòn La, khiến cho việc với hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, hợp lực những điểm then chốt về việc hợp tác khai thác hai cảng.

Hai Bộ trưởng hợp lực ngay trong năm 2017 sẽ triển khai các bước tiếp theo để sớm hiện thực hóa công trình đầu tư công trình tuyến phố cao tốc Hà Nội – Vientiane, tuyến tuyến phố sắt nối thủ đô Vientiane – cảng Vũng Áng, hợp tác chặt chẽ cùng phía KOICA hoàn tất nghiên cứu khả thi trong năm 2017 khiến cho hạ tầng báo cáo Chính phủ hai nước coi xét, quy chế.