THACO đặt mục tiêu giảm giá ô tô 5%/năm

Năm 2016, kế quả buôn bán của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) đạt 110.548 xe, đứng đầu cả nước với 32% thị phần ô tô toàn thị phần. Tổng nộp ngân sách năm 2016 của Công ty là 18.000 tỷ đồng, tăng gần 4.200 tỷ đồng so với năm trước.

Đây là kết quả được THACO ban bố tại đại hội cổ đông thường niên đơn vị ngày 12/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm báo cáo kết quả hoạt động cung ứng buôn bán năm 2016 và kế hoạch cung ứng buôn bán năm 2017.

Theo báo cáo của THACO, năm 2016, kế quả buôn bán của doanh nghiệp đạt 110.548 xe (bao gồm 63.456 xe du lịch, 47.092 xe thương nghiệp), tăng 37% so với năm 2015, chiếm 41,5% thị phần trong Hiệp hội Các nhà cung ứng ô tô Việt Nam (VAMA), đứng đầu cả nước với 32% thị phần ô tô toàn thị phần.

Năm 2016, tổng kế quả buôn bán thống nhất của THACO (bao gồm Đại Quang Minh) đạt 65.823 tỷ đồng (3 tỷ USD), tăng trưởng 44% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 7.899 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm trước.

Trong năm 2016, Công ty cũng hăng hái tham dự các hoạt động tài trợ cộng đồng xã hội với tổng kinh phí hơn 34 tỷ đồng cho các hoạt động giáo dục, cứu trợ thiên tai, lũ lụt, xây nhà tình nghĩa, quỹ vì người nghèo… Đồng thời dành nguồn quỹ 200 tỷ đồng cho chương trình “Quốc gia khởi nghiệp” và hơn 80 tỷ đồng cho chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” trong 5 năm (2016-2021).

Kết thúc quý I/2017, tổng kế quả buôn bán THACO đạt 13.088 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.249 tỷ đồng.

Mở rộng đầu tư đa ngành nghề

Đại hội cổ đông THACO đã phê chuẩn kế hoạch buôn bán năm 2017 với tổng số 112.020 xe. Riêng ô tô thương nghiệp nỗ lực kế quả buôn bán 53.636 xe, tăng 14% so với năm 2016, chiếm 45% thị phần. Tổng kế quả buôn bán Công ty dự định đạt gần 64.000 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 5.063 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2016.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO giải thích, sở dĩ lợi nhuận năm 2017 phải chăng hơn năm 2016 là do doanh nghiệp tiếp diễn đặt kế hoạch giảm mức giá mặt hàng, nhàng nhàng 5%/năm và lũy kế đến năm 2018 là 15%. Trên cơ sở vật chất đó tiếp diễn rà soát và cắt giảm mức giá xuyên suốt chuỗi trị giá, đặc thù là khâu cung ứng và giao nhận chuyên chở, đồng thời chủa quản mức giá bán hàng, lăng xê, marketing của bộ máy cung ứng nhằm gia tăng kỹ năng khó khăn với các đối thủ trong nước và bản đồ ASEAN.

Đồng thời, năm 2017 là năm THACO bước vào chu kỳ đầu tư mới và đầu tư thêm các ngành nghề khác như: Mở rộng đầu tư vào nông nghiệp khoa học cao, bán sỉ… Việc đầu tư này trong những năm đầu không lợi nhuận; vốn vay dùng cho đầu tư tăng cao, dẫn đến mức giá nguồn vốn tăng. Song song đó mục tiêu liên doanh trong hoạt động vững mạnh cung ứng lắp ráp ô tô và công nghiệp hỗ trợ để hội nhập cũng phải chia sẻ lợi nhuận cho các đối tác.

Năm 2017, THACO chi đầu tư cho hoạt động cơ khí ô tô là 13.094 tỷ đồng, tăng 319 % so với 2016 (trong đó đầu tư cho Khu phức hợp Chu Lai là 8.846 tỷ đồng, tăng gấp 5,4 lần so với 2016; đầu tư bộ máy bán sỉ là 3.209 tỷ đồng).

Đối với màng lưới bán sỉ, THACO tiếp diễn đẩy mạnh đầu tư nhằm tăng tiến kỹ năng khó khăn, vững mạnh thị phần và gia tăng kế quả buôn bán. Tính đến cuối năm 2017, bộ máy cung ứng THACO sẽ đạt 218 showroom/đại lý, trong đó có 170 showroom trực thuộc.

Hoạt động đầu tư vào nông nghiệp được xem là ngành nghề buôn bán mới nhằm góp phần công nghiệp hóa nông nghiệp dựa trên thế mạnh về cơ khí và quản trị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn ưu ái chọn lựa cộng tác, góp vốn không nắm tỷ lệ chi phối với các đối tác có kỹ thuật sâu trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo lợi thế vững mạnh lâu dài.