Sẽ hạn chế làm ăn chụp giật trong kinh doanh ô tô

Đây là ý kiến của Bộ Công Thương nêu ra tại buổi họp báo thường kì của Bộ Công Thương diễn ra sáng 14-7.

Liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định điều kiện cung cấp, lắp ráp, nhập cảng và buôn bán nhà sản xuất bảo dưỡng, lau trùi ô tô, Bộ Công Thương cho rằng, theo quy định, ô tô thuộc danh mục mặt hàng có kỹ năng gây mất an toàn , có kỹ năng gây tác động đến không mệt mỏi, an toàn của người sử dụng, cơ sở liên lạc và môi trường.

Là mặt hàng khoa học cao, vì vậy mặt hàng ô tô khi đưa vao lưu thông cần đáp ứng các đề xuất ngiêm ngặt về uy tín nhằm che chở lợi quyền người sử dụng và môi trường. Doanh nghiệp cần có phận sự đến cùng với mặt hàng (cung cấp, lắp ráp, nhập cảng), vận hành mặt hàng (bảo dưỡng, lau trùi, triệu hồi) đến khâu thải bỏ.

Việc ban hành Nghị định nhằm đáp ứng quy định Luật Đầu tư, tôn trọng sự đồng đẳng, khó khăn lành mạnh giữa các tổ chức trong lĩnh vực cung cấp, lắp ráp, nhập cảng ô tô, không phân biệt giữa tổ chức lớn và nhỏ.

Các quy định của dự thảo Nghị đình đều là những điều kiện tối thiểu cấp thiết đối với tổ chức để đáp ứng những đề xuất trên. Nghị định cũng hướng đến khuyến khích cung cấp trong nước, tạo ra khung pháp lý ổn định, vững bền, tạo ra môi trường khó khăn sáng tỏ giữa các tổ chức với nhau, giảm thiểu hiện trạng khiến cho ăn chụp giật và ăn gian thương nghiệp trong lĩnh vực buôn bán ô tô.

Liên quan đến ô tô điện, Bộ Công Thương cho rằng so với ô tô sử dụng xăng, ô tô điện chỉ có đặc trưng riêng về động cơ và pin. Các đặc trưng này hoàn toàn không gặp phải bất kì chướng ngại nào trong các quy định về điều kiện buôn bán tại dự thảo Nghị định này. Do đó, việc cho rằng các điều kiện buôn bán trên sẽ giảm thiểu dòng ô tô điện là không có tiêu chuẩn.

Hiện Bộ Công Thương đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định này.

Trước đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có văn bản gửi Vụ công nghiệp nặng (Bộ Công Thương) về Dự thảo Nghị định về điều kiện buôn bán cung cấp, lắp ráp, nhập cảng và nhà sản xuất bảo dưỡng, lau trùi ô tô.

Theo đó, VCCI yêu cầu cơ quan soạn thảo loại ô tô chạy điện ra khỏi khuôn khổ điều chỉnh của Nghị định này, nhằm không khiến cho cản trở thời cơ lớn mạnh xe chạy bằng điện tại Việt Nam.

Lý do VCCI đưa ra là ngày nay xe ô tô chạy bằng điện thuộc khuynh hướng lớn mạnh mới của lĩnh vực ô tô toàn cầu và được dự báo sẽ có sự tăng trưởng mạnh trong thời kì tới. Xe ô tô chạy điện có 1 số đặc điểm sau cần được cân nhắc chính sách kỹ hơn, như loại xe này góp phần giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, giảm ô nhiễm không khí do khí thải, góp phần che chở môi trường.

VCCI cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo sửa đổi lại Điều 5 của Dự thảo theo hướng tổ chức cung cấp, lắp ráp ô tô (kể cả ô tô cung cấp trong nước và ô tô nhập cảng) phải chịu phận sự triệu hồi ô tô bị lỗi công nghệ; tổ chức cung cấp, lắp ráp ô tô có thể giao cho cho tổ chức cung cấp, đại lý, tổ chức nhập cảng ô tô để thực hành việc triệu hồi.

Theo VCCI, triệu hồi ô tô là bổn phận xử lý các lỗi công nghệ hoặc vi phạm các quy định, quy chuẩn công nghệ của ô tô. Lỗi công nghệ hoặc vi phạm các quy định, quy chuẩn của ô tô nảy sinh trong giai đoạn kiểu dáng và cung cấp, lắp ráp ô tô, cho đến khi ô tô xuất xưởng. Những công đoạn này đều thuộc phận sự của nhà cung cấp, chứ không phải nhà cung cấp. Do đó, trong mọi trường hợp, phận sự triệu hồi luôn thuộc về nhà cung cấp.