Sẽ bỏ quy định 50 ô tô mới được chạy taxi

Sửa ngay Nghị định liên đới Uber, taxi, xe vận tải Đà Nẵng: Đề nghị chặn truy tìm cập Grab, Uber Ba dạng điều kiện buôn bán phải ‘khai tử’

Đây là đổi thay rất basic so với Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về buôn bán và điều kiện buôn bán chuyên chở bằng xe ô tô, khi Nghị định này đề nghị công ty, hợp tác xã buôn bán chuyên chở hành khách bằng xe taxi phải có số xe tối thiểu là 10 xe; riêng đối với đô thị loại đặc trưng phải có số xe tối thiểu là 50 xe.

Tương tự, công ty, hợp tác xã buôn bán chuyên chở hành khách bằng ô tô buýt, chuyên chở sản phẩm, xe giao kèo, xe chở khách du hý cũng phải có 1 số lượng xe tối thiểu.

Cụ thể, công ty buôn bán chuyên chở sản phẩm, chuyên chở hành khách theo giao kèo, chuyên chở khách du hý trên cự ly từ 300 km trở lên phải có từ 10 xe trở lên giả sử có trụ sở đặt tại các đô thị trực thuộc Trung ương và từ 5 xe trở lên ở các địa phương còn lại…

Nay, tại dự thảo thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP, Bộ Giao thông chuyên chở đề nghị bỏ quy định về số lượng công cụ tối thiểu ở hồ hết các loại hình trên.

Nhiều chuyên gia giám định rằng các quy định này không không thể thiếu, không hợp lý, phi thị phần vì cản trở các công ty nhỏ tham dự thị phần vì đòi hỏi đầu tư rất lớn. Từ đó, làm giảm tính khó khăn của thị phần.

Cũng tại dự thảo, Bộ Giao thông chuyên chở đề nghị huỷ bỏ nhiều điều kiện buôn bán khác. Như bỏ các quy định công ty, hợp tác xã phải thỏa thuận giao kèo cần lao, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người cần lao do các nội dung này thuộc đối tượng điều chỉnh và đã có quy định rất rõ để các tổ chức phải thực hành tại Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm.

Ngoài ra, Bộ Giao thông chuyên chở cũng thừa nhận 1 vướng mắc liên đới tới việc cấp phép các tổ chức buôn bán chuyên chở không thu tiền trực tiếp. Đây là các tổ chức đã đầu tư xe ô tô vận tải để chuyển vận sản phẩm của mình và theo Nghị định 86 thì phải cấp giấy phép buôn bán chuyên chở. Tuy nhiên, muốn được cấp phép, các tổ chức này phải đăng ký thêm ngành buôn bán chuyên chở, đây là điểm vô lý.

Do đó, dự thảo Nghị định đã khắc phục vấn đề đề cập trên theo hướng các tổ chức đề cập trên sẽ không phải cấp giấy phép buôn bán chuyên chở bằng ô tô, mà coi đây là loại hình chuyên chở sản phẩm nội bộ và chỉ cấp phù hiệu cho công cụ.