Phó Thủ tướng: Sớm có ô tô thương hiệu Việt chất lượng tốt, giá phù hợp

Đó là nội dung trong công bố kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về diễn biến vững mạnh lĩnh vực Công nghiệp ô tô Việt Nam.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, cần hội tụ đẩy mạnh vững mạnh công nghiệp ô tô trở thành lĩnh vực công nghiệp chủ lực, có sức khó khăn, góp phần tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH quốc gia; phát huy kỹ năng kỹ sảo của các đơn vị phân phối lắp ráp ô tô trong nước gắn với khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đẩy mạnh liên kết, cộng tác với các tập đoàn phân phối ô tô lớn trên toàn cầu để vững mạnh lĩnh vực công nghiệp ô tô Việt Nam, đáp ứng nhu cầu dùng trong nước, cam đoan các bắt buộc về che chở môi trường và chắt lót năng lượng.

Phải sớm có ô tô mang thương hiệu Việt Nam với có bảo đảm tốt, mức giá thích hợp với năng lực chi trả của người dân và khó khăn trong thị phần bản đồ, toàn cầu. Do đó, khuyến khích các đơn vị trong nước có tiềm lực và chất lượng cộng tác với các đối tác tiêu chí trên toàn cầu tham dự nghiên cứu, phân phối và lắp ráp ô tô đạt tiêu chí trên.

Định hướng vững mạnh công nghiệp hỗ trợ không chỉ đáp ứng thị phần trong nước mà tiếp diễn chọn lựa chủng loại phụ tùng, linh kiện mà Việt Nam có thể phân phối, đủ sức khó khăn để tham dự vào chuỗi phân phối công nghiệp ô tô toàn cầu trên cơ sở vật chất đẩy mạnh tiếp cận và áp dụng khoa học tiên tiến.

Nhân rộng 1 số trọng tâm/cụm công nghiệp ô tô hội tụ trên cơ sở vật chất đơn vị, sắp đặt lại phân phối; tăng cường liên kết, cộng tác giữa các đơn vị phân phối, lắp ráp ô tô, công nghiệp hỗ trợ, cơ sở vật chất training, nghiên cứu, áp dụng nhằm tăng tiến hiệu quả đầu tư và tăng cường năng lực trình độ hóa.

Mở rộng phân phối lắp ráp ô tô

Để hoàn tất nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng bắt buộc các đơn vị và Hiệp hội đơn vị phân phối ô tô tiến hành tái cấu trúc lĩnh vực công nghiệp ô tô trên cơ sở vật chất xác định dòng hàng hóa chủ lực, đặc trưng, thích hợp với thiên hướng vững mạnh của quốc gia và nhu cầu của thị phần; từng đơn vị tính toán đầu tư khoa học phân phối tiên tiến, tăng tiến kỹ năng kỹ sảo quản trị, buôn bán nhằm chắt lót giá tiền, giảm giá bán, tăng tiến năng suất, có bảo đảm và sức khó khăn của hàng hóa. Các đơn vị phân phối, lắp ráp ô tô, công nghiệp hỗ trợ cần chủ động, hăng hái liên kết, cộng tác phân phối nhằm tăng tiến hiệu quả đầu tư và tăng cường năng lực trình độ hóa; đồng thời đẩy mạnh cộng tác với các đối tác quốc tế có tiềm lực để mở mang phân phối lắp ráp ô tô cũng như vững mạnh màng lưới phân phối hàng hóa phụ trợ công nghiệp ô tô theo tiêu chí quốc tế.

Bộ Công Thương chủ trì cùng các bộ, lĩnh vực liên đới vun đắp, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý hợp lực, tạo dựng môi trường đầu tư, buôn bán lành mạnh, cam đoan khó khăn đồng đẳng giữa ô tô du nhập và ô tô phân phối trong nước, đáp ứng các quy tắc thị phần, thích hợp với các cam đoan quốc tế; xác định rõ đối tác tiêu chí trong vững mạnh lĩnh vực công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ, gắn với nghiên cứu, yêu cầu các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các đơn vị tăng tiến hàm lượng trị giá gia tăng tạo ra trong nước đối với hàng hóa ô tô, đặc trưng là đối với dòng ô tô mang thương hiệu Việt Nam; tăng cường điều hành và xử lý các hành vi ăn gian thương nghiệp trong hoạt động du nhập ô tô; thúc đẩy liên kết giữa các đơn vị công nghiệp hỗ trợ và các đơn vị phân phối, lắp ráp ô tô nhằm tăng tiến hàm lượng trị giá gia tăng và năng lực khó khăn của hàng hóa ô tô nội địa.

Điều chỉnh thuế du nhập ưu đãi linh kiện, phụ tùng ô tô

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, liên kết với bộ Công Thương và các bộ, lĩnh vực liên đới rà soát, điều chỉnh thuế suất, thuế du nhập ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô thích hợp với định hướng của Chính phủ và các cam đoan quốc tế; nghiên cứu, yêu cầu các chính sách thuế, phí, nguồn đầu tư ưu đãi thích hợp, cam đoan quy tắc liên kết lợi ích của người dân, nhà nước và đơn vị nhằm vững mạnh lĩnh vực công nghiệp ô tô gắn với thúc đẩy vững mạnh công nghiệp hỗ trợ, tăng tiến kỹ năng kỹ sảo cho các đơn vị công nghiệp hỗ trợ trong nước, tạo điều kiện để các đơn vị tiếp cận, tham dự chuỗi phân phối ô tô toàn cầu; tăng cường điều hành chặt chẽ trị giá tính thuế, duyên cớ xe ô tô nguyên chiếc du nhập, nhất là đối với các dòng xe du nhập tăng đột biến trong thời kì vừa mới đây.

Bộ Giao thông tải chủ trì liên kết với các bộ, lĩnh vực liên đới rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định liên đới đến có bảo đảm an toàn khoa học và che chở môi trường trong phân phối, lắp ráp xe cơ giới trên ý thức đổi mới hành chính, đơn thuần hoá các giấy má đăng kiểm kiểu loại xe ô tô phân phối lắp ráp trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cam đoan các tiêu chí, khoa học và lợi quyền của người dùng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên kết với Bộ Công Thương và các bộ, lĩnh vực liên đới yêu cầu các chính sách ưu đãi nhằm lôi kéo các công trình đầu tư có qui mô lớn tại Việt Nam, khuyến khích vững mạnh các hàng hóa, thương hiệu ô tô Việt Nam và những thương hiệu, hàng hóa mới thích hợp với sở thích dùng, hướng tới xuất khẩu ra thị phần trong bản đồ ASEAN.