Ô tô công dư thừa, vẫn tiếp tục vung tiền mua thêm

Trong 1 báo cáo gần đây, Kiểm toán Nhà nước cho biết, thực hành chủ trương rà soát xe công trên cả nước, đã có 2.334 xe công dôi dư. Tuy nhiên đến ngày 8/3/2017 mới chỉ có 23/28 bộ, cơ quan trung ương và 19/50 địa phương báo cáo về Bộ Tài chính phương án xử lý.

Đáng nhắc, 1 số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trạng thái xe dôi dư so với định mức, chưa hoàn tất việc rà soát, sắp đặt về Bộ Tài chính song vẫn mua sắm thêm xe dùng cho công việc và xe chuyên dùng. Đó là Bộ Ngoại giao; TP Tp.HCM; Đắk Lắk; Bình Thuận; Bình Dương; Quảng Ninh; Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra việc thanh lý xe ô tô chưa xin hứa điều kiện về thời kì dùng, khi mà thiếu thiếu nguồn tin đáp ứng các điều kiện thanh lý khác xảy ra tại nhiều bộ, địa phương.

Cụ thể, Bộ Tài chính thanh lý 93 chiếc (đã thanh lý 41 chiếc, đang triển khai giấy má bán đấu giá 11 chiếc và đang hoàn thiện giấy má để thanh lý 41 chiếc) thời kì dùng từ 2002 đến 2007 (thiếu 1 – 6 năm).

Còn Bộ NN & PTNT thanh lý 13 chiếc có thời kì dùng từ năm 2002-2006 (thiếu 1-5 năm).

Ngoài ra, 4 địa phương cũng có vấn đề trong thanh lý ô tô. Đó là tỉnh Điện Biên thanh lý 4 chiếc có thời kì dùng 2003, 2004, 2005.

Thành phường Cần Thơ thanh lý 1 chiếc có thời kì dùng năm 2010 (thiếu 9 năm), theo báo cáo xe đã có số km dùng từ ngày 12/10/2010 đến thời điểm thanh lý tháng 11/2016 là 333.183 km.

Tỉnh Đồng Nai thanh lý 7 có chiếc thời kì dùng từ 2002-2009 (thiếu 1-8 năm); Tỉnh Bình Thuận thanh lý 6 chiếc có thời kì dùng từ 2002-2006 (thiếu 1-5 năm).

Ngoài ra, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg và Thông tư số 159/2015/TT-BTC chưa quy định, chỉ dẫn việc chuyển đổi từ xe dùng cho công việc sang xe chuyên dùng nhưng có 6 bộ và 1 tỉnh chuyển đổi từ xe dùng cho công việc sang xe chuyên dùng theo chỉ dẫn tại Công văn số 1041/BTC-QLCS ngày 11/11/2016.

Trong đó, Bộ Tài chính chuyển 385 xe, Tỉnh Bến tre chuyển 9 xe, Ngân hàng Nhà nước chuyển 76 xe, Thông tấn xã VN chuyển 14 xe, Viện Hàn lâm Khoa học khoa học Việt Nam chuyển 8 xe, Đài Tiếng nhắc VN chuyển 15 xe, Bộ NN&PTNN chuyển 33 xe.

Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước vạch ra trạng thái đồ vật xe ô tô và xe chuyên dùng cho tổ chức không có căn cứ được đồ vật xe.

Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh cho phép 7 thị xã mua mới 8 xe chuyên dùng 9 tỷ đồng, các thị xã đều giao cho các công ty tư nhân, hợp tác xã chủa quản, dùng để thực hành công việc bảo dưỡng môi trường. Điều này, theo Kiểm toán Nhà nước là “chưa đúng quy định”;

Còn tỉnh Ninh Bình, Kiểm toán Nhà nước cho rằng: UBND thành thị mua 3 xe chuyên dụng hơn 4,1 tỷ đồng và 200 xe gom rác 860 triệu đồng bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường & Dịch vụ tỉnh thành Ninh Bình là chưa đúng quy định.