Nhận được sự thật thẳng khi xem xét nó hay Chevrolet Colorado.

2016 Toyota Tacoma đã được một hit lớn kể từ khi nó đến do thực tế rằng nó cung cấp nhiều năng lượng cùng với việc tốt khi nói đến nhiên liệu hiệu quả. Tuy nhiên mọi người có lẽ sẽ nhận được sự thật thẳng khi xem xét nó hay Chevrolet Colorado.

Giá xe chevrolet colorado

Nếu bạn làm mất các dữ kiện vào tài khoản của bạn sẽ thấy rằng Toyota Tacoma không rơi hơi ngắn của Chevrolet Colorado liên quan đến các nền kinh tế nhiên liệu và năng lượng.

Chevrolet Colorado cung cấp động cơ 2,5 lít và nó mang lại cho lên 200 con ngựa nhờ bốn xi-lanh. Toyota Tacoma cung cấp 2,7 lít động cơ bốn xi-lanh, tuy nhiên điều này là underwhelming. Tốt nhất của bó là động cơ V6 3,5 lít Atkinson và điều này cung cấp lên 278 mã lực.

Động cơ Toyota Tacoma V6 là rất tốt nhưng nó không phù hợp với động cơ V6 3.6 lít tại Chevrolet Colorado.

Nhưng bạn sẽ chọn Toyota Tacoma hoặc nó sẽ là Chevrolet Colorado?

Tham khảo giá spark duo và giá Colorado tại Chevrolet Việt Long

Tham khảo giá chevrolet spark 2016 và giá chevrolet cruze 2016 tại Chevrolet Việt Long

Trả lời