Hà Nội thông qua nghị quyết cấm xe máy vào năm 2030

Nghị quyết đã đưa ra các giải pháp tăng cường chủa quản công cụ liên lạc trục đường bộ nhằm giảm ùn tắc liên lạc và ô nhiễm môi trường trên gianh giới thành thị trấn Hà Nội, quá trình 2017-2020 tầm nhìn 2030 gồm: Giải pháp chủa quản số lượng công cụ tham dự liên lạc; giải pháp chủa quản về có bảo hành lâu dài công cụ tham dự liên lạc; giải pháp chủa quản khuôn khổ hoạt động của công cụ tham dự liên lạc; giải pháp lớn mạnh và tăng tiến hiệu quả tải hành khách công cộng; giải pháp áp dụng CNTT trong công việc chủa quản; Giải pháp tăng cường công việc chủa quản nhà nước về liên lạc tải.

Với giải pháp hành chính, Thành thị trấn thực hành rà soát, sắp đặt hợp lý màng lưới và tuyển chọn công cụ ô tô buýt thích hợp với các tuyến trục đường tăng tiến có bảo hành lâu dài hiệu quả tải hành khách công cộng bằng ô tô buýt trên gianh giới thành thị trấn Hà Nội.

Biện pháp kinh tế được thực hành qua nghiên cứu ban hành các quy định nhằm khuyến khích lôi kéo đầu tư các tuyến trục đường sắt thành thị trấn, BRT… bằng hình thức cộng tác công tư (PPP) nhằm lớn mạnh nhanh, đồng bộ.

Ngoài ra, giải pháp áp dụng CNTT trong công việc chủa quản sẽ vun đắp đề án liên lạc sáng tạo trong tổng thể đề án Thành thị trấn sáng tạo…

Lộ trình thực thực hành các giải pháp được chia thành 03 quá trình

Giai đoạn 2017-2018: Tập trung thực hành các giải pháp về chủa quản công cụ tham dự liên lạc và tăng cường công việc chủa quản nhà nước về liên lạc tải.

Giai đoạn 2017-2020 sẽ hội tụ thực hành các giải pháp về chủa quản số lượng, có bảo hành lâu dài công cụ tham dự liên lạc và lớn mạnh tải hành khách công cộng. Áp dụng giải pháp tránh công cụ tư nhân theo ngày chẵn, lẻ đối với những địa bàn, tuyến thị trấn ùn tắc thường xuyên, nguy hiểm.

Giai đoạn 2017-2030: Từng bước tránh hoạt động trên 1 số địa bàn và thời kì. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện thiết yếu để đến năm 2030 ngừng hoạt động xe máy trên gianh giới các huyện vào năm 2030.

Năm 2030 sẽ có 2 triệu ô tô

Theo ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, quá trình 2011 – 2016, tốc độ tăng trưởng về chiều dài trục đường thành thị trấn là 3,85%/năm, về diện tích trục đường thành thị trấn là 0,25%/năm.

Trong khi đó, công cụ liên lạc trục đường bộ tăng lên quá nhanh trên gianh giới Thành thị trấn có trên 5 triệu xe máy, gần 500 ngàn ô tô (chưa nói khoảng 1,2 triệu công cụ từ các tỉnh, Thành thị trấn khác tham dự liên lạc), tốc độ tăng trưởng quá trình 2011-2016 của ô tô là 10,2%/năm, của xe máy là 6,7%/năm.

Với số lượng công cụ trên, giả thử tính hệ số đồng thời hoạt động là 60% số ô tô, xe máy lưu thông trên trục đường thành thị trấn với véc tơ vận tốc tức thời 20km/h thì diện tích chiếm dụng vượt 1,34 lần so với kỹ năng của bộ máy trục đường thành thị trấn (trong địa bàn trọng tâm là 3,72 lần). Vì vậy, ùn tắc liên lạc trong địa bàn nội đô và các cửa ngõ ra vào TP Hà Nội càng ngày càng diễn ra nguy hiểm trong giờ cao điểm và ngày lễ, tết.

Dự báo với tốc độ tăng trưởng như hiện giờ của ô tô và xe máy thì đến đến năm 2020 sẽ có hơn 800 ngàn ô tô; hơn 6 triệu xe mô tô, gắn máy. Đến năm 2030 số ô tô là gần 2 triệu; xe mô tô, gắn máy là 7,5 triệu.

Bên cạnh đó, diễn biến ô nhiễm môi trường không khí trên gianh giới thành thị trấn Hà Nội diễn biến phức tạp, nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí có xu thế tăng. Hoạt động liên lạc tải cơ giới trục đường bộ được xác định chiếm 70% trong các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

Sự gia tăng của công cụ liên lạc đã ở mức báo động, giả thử không có các giải pháp chủa quản kịp thời thì trong mai sau, trạng thái ùn tắc liên lạc và ô nhiễm môi trường sẽ trở thành nguy hiểm.