Hà Nội thí điểm trông giữ xe thu phí theo giờ

UBND Hà Nội vừa ban hành ban bố truyền đạt kết luận của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tại hội nghị quán triệt, triển khai tiêu chí của Ban Chỉ đạo 197.

Theo đó, Sở Giao thông chuyển vận nghiên cứu kẻ lại vạch sơn trông giữ xe dọc thị trấn Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng để thử nghiệm công ty trông giữ xe thu phí theo giờ trước ngày 15/3. Sau thử nghiệm, chẳng hạn hiệu quả, hình thức này sẽ được công ty nhân rộng trên toàn TP.

Ngoài ra, UBND Hà Nội cũng giao Sở Giao thông chuyển vận công ty rà soát, rà soát các bãi đỗ xe, nhắc cả bãi đỗ xe của các cơ quan nhà nước không đúng quy định trên lòng trục đường, lòng thị trấn; xử lý bãi trông giữ xe không đúng quy định; nghiên cứu phương án công ty thử nghiệm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ. Các công việc này phải hoàn tất và báo cáo TP trong tháng 3.

“Sở Giao thông chuyển vận hài hòa nhóm CSGT, CSTT rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ‘xe dù, bến cóc’. Trường hợp tái vi phạm, vi phạm nguy hiểm phải lập giấy má, cương quyết xử lý, ứng dụng khung cao nhất”, ban bố nêu.

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội chỉ đạo công an các thị xã, phố rà soát, ứng dụng các giải pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm hoạt động quảng bá, rao vặt trái phép, gây mất mỹ quan thành thị.

Công an Hà Nội chủ trì, hài hòa với các công ty liên đới rà soát, thống kê số lượng xe 3 bánh của các thương, bệnh binh, người khuyết tật; sắp đặt mời các chủ xe hội thoại với lãnh đạo UBND TP; tham vấn vun đắp các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho thương, bệnh binh, người khuyết tật có điều kiện cam kết cuộc sống, thay cho việc tiêu dùng xe 3 bánh làm mướn cụ buôn bán.

Bên cạnh đó là rà soát, thống kê số lượng xe xích lô; không công ty cấp phép gia hạn lưu hành đối với xe đã hết hạn; chỉ giữ lại 50 xe dùng cho khách du hý theo quy định.

Cũng theo văn bản này, Chủ tịch UBND Hà Nội quy định rõ sứ mạng và kỷ cương hành chính đối với trưởng công an thị xã, thị xã, thị xã; trưởng công an các phố trong rà soát, đôn đốc, xử lý khắc phục vi phạm về thứ tự liên lạc, thứ tự thành thị, thứ tự công cộng lòng trục đường, hè thị trấn và các điểm trông giữ dụng cụ.

Chủ tịch UBND các thị xã chỉ đạo các phố vận động, khuyến khích công ty, tư nhân mở nhà sản xuất trông giữ xe tại nhà trên gianh giới 4 thị xã nội ô cũ. Sở Tài chính chủ trì, hài hòa Cục Thuế Hà Nội yêu cầu cơ chế, chính sách về phí, giá trông giữ xe để khuyến khích đối với các hộ buôn bán trông giữ xe tại nhà.

Nếu để xảy ra các vi phạm trên gianh giới thuộc thẩm quyền chủa quản, các người đứng đầu thị xã, thị xã, thị xã chịu sứ mạng trước Chủ tịch UBND Hà Nội.

“Các người đứng đầu phố, xã chịu sứ mạng cấp trên chẳng hạn để vi phạm sẽ phải coi xét ứng dụng hình thức sứ mạng cụ thể theo quy định về chủa quản cán bộ công chức nhà nước và quy định luật pháp có liên đới”, kết luận của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.