Hà Nội đồng ý xây 3 bãi xe ngầm 5 tầng

Văn phòng UBND tỉnh thành Hà Nội vừa có Thông báo số 112/TB-UBND ngày 24/2 về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành xã tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hành các bãi xe ngầm trên khu vực Thành xã.

Theo đó, hiệp lực quy mô 3 công trình bãi xe ngầm tại Công viên Nhân Chính; Nhà thi đấu Quần Ngựa; Công viên Thống Nhất có 5 tầng hầm (trong đó tầng hầm 1 có chức năng thương nghiệp nhà sản xuất, 4 tầng hầm 2,3,4,5 phía dưới để xe).

Bãi xe ngầm tại Công viên Thống Nhất nghiên cứu thêm để xe ngầm từ Cổng chính Công viên đến hồ.

Giao sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, kết hợp với Viện Quy hoạch vun đắp Hà Nội khẩn trương hoàn chỉnh giấy má chấp nhận ranh giới, chỉ giới tuyến phố đỏ, giám định và ưng chuẩn quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc theo quy định hiện hành.

Giao sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kết hợp với Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Cục Thuế Hà Nội nghiên cứu vun đắp cơ chế đặc trưng khuyến khích các Nhà đầu tư thực hành công trình vun đắp bãi xe ngầm: Giá trông giữ xe; liên kết giữa bãi đỗ xe và trọng điểm thương nghiệp; tiền sử dụng đất, nghiên cứu các phương án cho phép Nhà đầu tư bán tối đa 30% số lượng chỗ đỗ xe; yêu cầu; báo cáo UBND Thành xã trước ngày 31/3/2017.

Trước đó, ngày 22/2, tại trụ sở UBND Thành xã, Chủ tịch UBND Thành xã Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp của tập thể lãnh đạo UBND Thành xã nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hành các bãi xe ngầm trên khu vực.