Hà Nội áp dụng đỗ xe ngày chẵn-lẻ trên phố Nguyễn Gia Thiều

Theo Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông huyện Hoàn Kiếm Hoàng Xuân Dư, ngày sớm nhất thực hành quy định này, nhóm Thanh tra Giao thông đang liên kết với doanh nghiệp Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và chính quyền địa phương hoàn thiện việc kẻ vạch, tuyên truyền, vận động các hộ dân hai bên các con thị trấn thực hành đỗ xe theo quy định ngày chẵn – đỗ xe ở lề các con thị trấn bên dãy nhà số chẵn, ngày lẻ – đỗ xe dưới lề các con thị trấn bên dãy nhà số lẻ.

Việc tuyên truyền, nhắc nhở sẽ kéo dài đến ngày 1/4, sau đó nhóm chức năng sẽ tiến hành xử lý đối với những trường hợp vi phạm.

Trước đó, Sở Giao thông Vận vận chuyển Hà Nội đã có công văn đề xuất các công ty liên đới triển khai thực hành việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên tuyến thị trấn Nguyễn Gia Thiều, thị trấn Trần Hưng Đạo, huyện Hoàn Kiếm.

Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội lập phương án cụ thể liên kết với Thanh tra liên lạc chuyên chở, Ban Duy tu các công trình cơ sở vật chất liên lạc, chính quyền địa phương và các nhóm chức năng doanh nghiệp việc sơn kẻ điểm đỗ xe, bổ sung bộ máy biển “P” theo quan điểm hợp nhất liên lĩnh vực. Nguyên tắc của việc sơn kẻ điểm đỗ xe phải trừ chừa các cổng cửa cơ quan, ngõ đi chung, lối hạ hè lên xuống, trụ cứu hỏa, điểm giới hạn ô tô buýt, cách các đầu nút liên lạc… theo quy định.

Thanh tra liên lạc chuyên chở đã vun đắp Kế hoạch đồng bộ liên kết liên lĩnh vực doanh nghiệp rà soát, xử lý và giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng các con thị trấn, lòng thị trấn kinh doanh kinh doanh; các tụ điểm trông giữ xe trái phép. Phân công nhóm thường xuyên liên kết tuần tra, kiểm soát duy trì quy trình; xử lý nghiêm các trường hợp giới hạn, đỗ xe không đúng nơi quy định cam đoan quy trình an toàn liên lạc – thị thành khi triển khai đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên tuyến thị trấn Nguyễn Gia Thiều, huyện Hoàn Kiếm. Trong tháng 3/2017 tập hợp chỉ dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, tư nhân và quần chúng hai bên mặt thị trấn nắm rõ chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh thành.

Ban Duy tu các công trình cơ sở vật chất liên lạc doanh nghiệp thực hành việc sơn kẻ lại vạch sơn doanh nghiệp liên lạc dưới lòng các con thị trấn, cắm bộ máy biển cấm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ và biển phụ theo quy định cụ thể…

UBND huyện Hoàn Kiếm, UBND thị trấn Trần Hưng Đạo liên kết với Sở Giao thông Vận vận chuyển, Công an tỉnh thành, Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và các công ty chức năng tăng cường công việc tuyên truyền, nhiều hình thức bằng nhiều hình thức để chỉ dẫn các cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng hai bên mặt thị trấn nắm rõ.

Trước đó, tháng 12/2016, Sở Giao thông Vận vận chuyển Hà Nội liên kết với UBND huyện Hoàn Kiếm triển khai mô phỏng thí nghiệm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên thị trấn Dã Tượng (thị trấn Trần Hưng Đạo). Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (thuộc Tổng doanh nghiệp Vận vận chuyển Hà Nội) được giao doanh nghiệp thực hành.