Gỡ vướng ngân hàng giữ giấy đăng ký ô tô: Triệu người ngóng chờ

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nhận được nhiều văn bản kiến nghị của các đơn vị nguồn vốn vay (TCTD) và đơn vị đề đạt về việc cảnh sát liên lạc xử phạt vi phạm hành chính khi tiêu dùng bản sao Giấy chứng thực đăng ký công cụ liên lạc có công nhận của TCTD nhận thế chấp khi tham dự liên lạc.

Thực tiễn thực hành quy định của Nghị định 163/2006/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 11/2012/NĐ-CP) về bên thế chấp giữ bản chính Giấy chứng thực đăng ký công cụ liên lạc đã phát sinh những cạnh tranh, vướng mắc, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với bên nhận thế chấp. Điều này có thể dẫn tới các TCTD phải giới hạn cho vay có thế chấp bằng công cụ liên lạc chuyên chở. Khi đó, người dân, đơn vị sẽ không còn có thời cơ để vay vốn; bị giảm kỹ năng kỹ sảo tiếp cận nguồn vốn nguồn vốn vay nhà băng, tác động lớn đến hoạt động buôn bán của người dân, đơn vị.

Trong khi đó, Bộ Luật dân sự 2015 có quy định rõ bên nhận thế chấp có quyền giữ giấy má liên đới đến của nả thế chấp giả thử các bên có ký kết. Do đó, việc quy định bên thế chấp giữ bản chính Giấy chứng thực đăng ký công cụ liên lạc, đồng thời vẫn giữ của nả thế chấp như quy định tại Nghị định 163/2006/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 11/2012/NĐ-CP) đã không còn thích hợp với quy định của Bộ Luật Dân sự 2015 và dẫn tới những cạnh tranh, vướng mắc như đã phát sinh trong thời kì qua.

Trên cơ sở vật chất quy định của Bộ Luật dân sự 2015 và để dỡ gỡ cạnh tranh vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân và các TCTD thực hành hoạt động vay và đi vay thuận lợi, bảo đảm lợi quyền của bên nhận thế chấp, ngày 12/7/2017, Thống đốc NHNN đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp (Văn bản số 5487/NHNN-PC) buộc phải Bộ Tư pháp hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 163/2006/NĐ-CP, Nghị định 11/2012/NĐ-CP theo hướng quy định bên nhận thế chấp có quyền giữ bản chính giấy má liên đới đến của nả thế chấp trong trường hợp các bên có ký kết thích hợp với quy định của Bộ Luật dân sự 2015.

Đồng thời, NHNN cũng sẽ kiến nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận chuyên chở trong thời kì chưa có Nghị định thay thế thì chỉ đạo cơ quan công an, thanh tra liên lạc các cấp cho phép người điều khiển công cụ liên lạc tiêu dùng bản sao giấy chứng thực đăng ký xe có công nhận của đơn vị nguồn vốn vay.

Trước đó, ngày 24/5/2017, NHNN đã ban hành văn bản gửi các đơn vị nguồn vốn vay đề nghị thực hành nghiêm chỉnh quy định về việc bên thế chấp giữ bản chính Giấy đăng ký công cụ liên lạc trong thời kì thỏa thuận thế chấp có hiệu lực theo quy định tại Nghị định 11/2012 của Chính phủ. Văn bản này cũng được gửi cho Bộ Công an.

Ngày 31/5/2017, Cục Cảnh sát liên lạc (Bộ Công an) đã có công văn gửi công an các tỉnh nêu rõ đối với những công cụ thế chấp tại nhà băng khi tham dự liên lạc thì bên thế chấp được giữ bản chính Giấy đăng ký xe trong thời hạn thực hành thỏa thuận thế chấp tại Nghị định 11/2012.

Song các nhà băng thương nghiệp (NHTM) vẫn tiếp diễn chỉ dẫn viên chức nguồn vốn vay làm cho việc với anh chị để giữ bản gốc giấy chứng thực đăng kí xe. Các NHTM cũng viện dẫn Điều 323, Bộ Luật Dân sự 2015 khẳng định quyền của bên nhận thế chấp là “Giữ giấy má liên đới đến của nả thế chấp trong trường hợp hai bên có ký kết, trừ trường hợp có quy định khác”. Theo đó, trường hợp luật có quy định khác thì việc ký kết đó của các bên phải tuân thủ theo Luật chứ không tuân theo quy định khác của Nghị định.