Giữ nguyên giá xăng, tăng giá dầu

được đăng tại: Tin Tức | 0
Đánh giá bài viết

Ngày 19-1, Bộ Công Thương đã có văn bản điều hành giá xăng dầu của chu kì mới. Theo đó, Bộ buộc phải các công ty đầu mối giữ nguyên giá xăng, tăng nhẹ giá dầu.

Cụ thể, dầu diesel 0.05S tăng 290 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 347 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 496 đồng/kg. Như vậy, giá thành các sản phẩm xăng dầu dùng nhiều hình thức trên thị phần:

Xăng RON 92 không cao hơn 17.594 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn 17.322 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.047 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 12.600 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.623 đồng/kg.

Đồng thời Bộ cho phép các công ty chi quỹ bình ổn giá với xăng RON 92 là 503 đồng/lít (kỳ trước chi tiêu dùng 229 đồng/lít); Xăng E5: 514 đồng/lít (kỳ trước chi tiêu dùng 567 đồng/lít); Dầu diesel: 0 đồng/lít (kỳ trước chi tiêu dùng 250 đồng/lít); Dầu hỏa: 0 đồng/lít (kỳ trước chi tiêu dùng 450 đồng/lít); Dầu mazut: 0 đồng/kg (kỳ trước chi tiêu dùng 550 đồng/kg).


Đóng bình luận