Giá xăng giảm lần đầu tiên trong năm 2017

Như vậy, giá bán lẻ xăng RON 92 đến người sử dụng sẽ là 18.018 đồng/lít. Xăng E5 cũng giảm 50 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa là 17.760 đồng/lít.

Trong khi đó, các hàng hóa dầu có tình hình ngược chiều với mữa tăng từ 80 đến 140 đồng/lít. Cụ thể, dầu diesel tăng 50 đồng/lít, lên mức tối đa 14.360 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 80 đồng/lít lên 12.838 đồng/lít.

Trước đó, các công ty đầu mối phía Nam cho biết giá bán lẻ vẫn chịu mức lỗ 400 đồng so với giá cơ sở vật chất nên việc kỳ điều chỉnh này có giảm giá hay không tùy thuộc vào mức đọ xả quỹ của cơ quan điều hành.

Lãnh đạo 1 công ty đầu mối san sẻ tình hình của giá bán phẩm trên toàn cầu đang hỗ trợ cho việc điều chỉnh giảm của giá xăng trong nước. Tuy nhiên sự đổi thay sẽ phụ thuộc vào việc sử dụng Quỹ bình ổn ra sao. Trong trường hợp trích quỹ như kỳ điều hành trước thì giá xăng sẽ giảm khoảng 300 đồng/lít, giả định cơ quan điều hành không sử dụng quỹ thì rất có thể giá xăng thêm 1 lần nữa giữ nguyên giá.

Tại kỳ điều chỉnh trước, Liên bộ Tài chính – Công Thương quy chế giữ nguyên mức xả Quỹ bình ổn đối với các hàng hóa này đã đưa giá xăng tăng lần ban sơ trong năm 2017. Cụ thể, giá bán lẻ xăng RON 92 tăng 504 đồng/lít lên mức 18.098đồng/lít. Xăng E5 cũng tăng 496 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa là 17.818 đồng/lít.

Các hàng hóa dầu có mức tăng nhẹ hơn, chỉ dưới 300 đồng/lít. Cụ thể, dầu diesel tăng 238 đồng/lít, lên mức tối đa 14.305 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 238 đồng/lít lên 12.758 đồng/lít. Dầu mazut tăng nhẹ 117 đồng/kg, lên 11.323 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay giá xăng trong nước không biến động nhiều sau 4 kỳ điều chỉnh giá. Với việc giữ nguyên mức giá ở 3 kỳ liên tục trước đó, cơ quan điều hành đã sử dụng triệt để công cụ bình ổn giá để ổn định giá xăng. Đây là đợt giảm giá ban sơ trong năm 2017.