Đã trình đề xuất tăng thuế môi trường với xăng lên 8.000 đồng một lít

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết bộ đã có tờ trình gửi Chính phủ bắt buộc vun đắp công trình Luật Thuế che chở môi trường sửa đổi, trong đó nói tới việc nâng khung thuế che chở môi trường với xăng dầu lên tối đa 8.000 đồng/lít.

Ngày 10/3, Bộ Tư pháp đã thay mặt Chính phủ ký tờ trình gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bắt buộc bổ sung công trình Luật này vào Chương trình vun đắp luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Thuế thực hành rà soát, hoàn thiện báo cáo tổng kết diễn biến thực hành chính sách thuế che chở môi trường trước ngày 15/4.

Bộ đồng thời, giao Viện Chiến lược và Chính sách nguồn vốn chủ trì thực hành việc rà soát, hoàn thiện Báo cáo và bổ sung đánh giá ảnh hưởng của chính sách được bắt buộc sửa đổi thêm so với tờ trình số 22/TTr-BTC trước đó.

Dự kiến, lịch trình của công trình Luật sửa đổi sẽ là trong tháng 4, Bộ Tài chính tiến hành lấy quan điểm các công ty, công ty, tư nhân về công trình Luật. Trong tháng 5 sẽ xin quan điểm đánh giá của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ công trình luật, để Chính phủ trình Quốc hội vào tháng 6.

Tới tháng 7, công trình Luật sẽ được gửi tới Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội để thẩm tra, đến tháng 8 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tháng 9, công trình Luật sẽ được gửi đến đại biểu Quốc hội sau khi Ủy ban Thường vụ Quộc hội đã đưa ra quan điểm. Tới tháng 10, công trình Luật sẽ được trình Quốc hội coi xét xét duyệt.

Nếu theo đúng lịch trình, có thể giữa tháng 10, mức thuế che chở môi trường với xăng dầu sẽ có khung mới, và mức tối đa có thể lên tới 8.000 đồng/lít, cao hơn nhiều so với mức 4.000 đồng/lít như bây giờ.

Trước đó, Bộ Tài chính có dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nói tới việc nâng khung thuế che chở môi trường đối với xăng dầu, gồm mức thuế tối thiểu bằng mức thuế đang ứng dụng, và mức tối đa bằng 2 lần khung thuế hiện hành. Riêng khung thuế dầu hỏa sẽ được giữ nguyên.

Cụ thể, khung thuế đối với xăng dầu sẽ tăng từ mức tối thiểu 1.000 đồng và tối đa 4.000/lít lên mức tối thiểu 3.000 đồng và tối đa 8.000 đồng/lít.

Đã trình đề xuất tăng thuế môi trường với xăng lên 8.000 đồng một lít - Ảnh 1.

Biểu khung thuế che chở môi trường đối với xăng dầu trong nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung. Đồ họa: Quang Thắng

Sau khi dự thảo về việc nâng khung thuế che chở môi trường được Bộ Tài chính phát đi, nhiều bộ lĩnh vực và công ty đã có quan điểm phản hồi.

Bộ Ngoại giao đưa ra quan điểm bắt buộc Bộ Tài chính nên cân nhắc sự cần phải có và lịch trình thực hành việc nâng khung thuế với xăng dầu. Đặc biệt trong bối cảnh các công ty còn gặp nhiều cạnh tranh, sản phẩm cần thiết này đã gánh nhiều loại thuế và phí. Bộ này cũng kiến nghị bổ sung đánh giá ảnh hưởng về kinh tế, xã hội đối với phương án nâng khung thuế của xăng trong dự thảo.

Bộ Tư pháp cho rằng Bộ Tài chính cần đánh giá ảnh hưởng 1 cách thận trọng đối với các chính sách, đặc trưng là việc điều chỉnh khung thuế suất đối với đội ngũ sản phẩm xăng, dầu,… cao gấp đôi quy định hiện hành, tạo khoảng cách lớn giữa mức thuế tối thiểu và mức thuế tối đa.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng lo ngại việc tăng thuế đối với xăng dầu sẽ ảnh hưởng thụ động đến gần như nền kinh tế Việt Nam.

Trước những phản hồi từ các bộ lĩnh vực, Bộ Tài chính đã đưa ra nguyên nhân và bắt buộc giữ nguyên phương án điều chỉnh khung thuế đối với xăng dầu ở mức tối thiểu là 3.000 đồng/lít và tối đa là 8.000 đồng/lít.