Cục trưởng, vụ trưởng nguy cơ bị ‘cắt’ xe biển xanh đi họp

Theo chủ trương này, Bộ Tài chính tiến tới ứng dụng quy định khoán kinh phí tiêu dùng xe ô tô dùng cho công việc chung khi đi công việc trên bản đồ TP. Hà Nội.

Trao đổi với PV.VietNamNet, 1 lãnh đạo Cục Kế hoạch Tài chính (Bộ Tài chính) công nhận việc đang chủ trì, hợp tác với các tổ chức liên đới nghiên cứu việc khoán xe công đi công việc đối với các tổ chức thuộc lĩnh vực Tài chính.

Đại diện Cục Kế hoạch Tài chính chối từ bật mí nguồn tin chi tiết vì “các phương án đang được đàm luận”, song nguồn tin của PV cho hay Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo các tổ chức nghiên cứu mô phỏng khoán xe ô tô công của tỉnh thành Hà Nội để ứng dụng.

Nguồn tin này bật mí: Dự kiến, ở cấp Tổng cục, các tổ chức ứng dụng quy định khoán kinh phí khi đi công việc là Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Song, việc khoán kinh phí có thể chỉ ứng dụng cho cấp Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương.

Ở cấp Cục và tổ chức tương đương có trụ sở ở Hà Nội, việc khoán xe công đi công việc được tính toán ứng dụng cho Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương tại Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội, Kho bạc Nhà nước tỉnh thành Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh thành Hà Nội, Cục Dự trữ Nhà nước gianh giới Hà Nội.

Trước đó, ngày 20/2, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định thể nghiệm khoán kinh phí tiêu dùng ôtô dùng cho công việc chung khi đi công việc đối với các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, tổ chức thuộc khuôn khổ chủa quản của tỉnh thành, ứng dụng từ ngày 1/3.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thực hành thể nghiệm khoán kinh phí tiêu dùng xe được quy định chọn lọc thực hành khoán theo 1 trong 2 phương thức.

Thứ nhất, khoán kinh phí cho từng chức danh, nhưng không vượt quá mức khoán tối đa 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Thứ hai, khoán kinh phí tiêu dùng xe cho từng chức danh theo quy tắc khoảng cách thực tiễn đi công việc hàng tháng của từng chức danh nhân đơn giá 13.000 đồng/km.

Hiện Bộ Tài chính vẫn chưa “chốt” phương án ứng dụng nào trong 2 phương thức mà UBND tỉnh thành Hà Nội ứng dụng. Song, theo nguồn tin trên, nhiều quan niệm nghiêng về phương án khoán kinh phí tiêu dùng xe cho từng chức danh theo quy tắc khoảng cách thực tiễn đi công việc hàng tháng của từng chức danh nhân đơn giá 13.000 đồng/km.

Trước đó, từ 1/10, Bộ Tài chính đã đi đầu ứng dụng chế độ khoán kinh phí tiêu dùng xe công đối với các chức danh thứ trưởng, chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức phận 1,25 (tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ.

Đơn giá áp theo giá taxi, cao nhất là 15.000 đồng 1 km.

Theo đó, 6 Thứ trưởng của Bộ này được khoán tiền tiêu dùng xe công từ 3,96 triệu đồng đến mức cao nhất là 9,9 triệu đồng/người/tháng cho 2 chặng từ nơi ở đến nơi làm cho việc mỗi ngày.